Ekonometrinen mallinnus

Ekonometrinen mallinnus

Ekonometrinen mallinnus markkinoinnissa

Mallinnuksesta puhuttaessa markkinoinnin kontekstissa keskitytään usein myynnin mallinnukseen, jonka keinoin pyritään selittämään yrityksen myyntiin vaikuttavia tekijöitä. Myynnin mallinnuksesta puhutaan alalla usein myös termeillä Media Mix Modelling, Ekonometrinen mallinnus tai ROMI-mallinnus.

Yleisemmin ekonometrisessa mallinnuksessa on kyse ilmiöiden selittämisestä ja tilastollisten yhteyksien löytämisestä. Ovatko tulokset, esimerkiksi myynnin kasvu kampanja-aikana, vain sattumaa, vai onko kyse toistettavissa olevista toimenpiteistä?

ROMI-mallinnuksen hyödyt

Myynnin tai markkinointi-mixin mallinnus on dataohjautuvan markkinointistrategian lähtökohta. Se vastaa typpillisesti mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka paljon markkinointieurot tuottivat myyntiä?
  • Miten tehokkaita markkinointi-investoinnit ovat?
  • Mitkä tekijät markkinoinnin lisäksi vaikuttavat myyntiin?
  • Miten markkinointia voidaan tehostaa?
  • Minkä suuruinen markkinointibudjetin tulisi olla ja miten se jaetaan eri kanaviin?

Olemme kehittäneet media mix -mallinnusta tukemaan myös kanavien taktista suunnittelua: mallinnus tuottaa myös optimitasoja kampanjan päivä- tai viikkopanostuksille ja auttaa suunnittelemaan kampanjan tehokkainta pituutta eri kanavissa. Lisäksi dynaamisilla malleilla voidaan tarkastella myös kampanjoiden menestystä suhteessa toisiinsa, ja tällöin euromäärien lisäksi saadaan ymmärrystä tekemisen laadusta.

Mallinnuksen taustalla on ketterä data-alusta, jota hyödyntäen mallinnus tehdään tuhlaamatta aikaa datan keräämiseen ja käsittelyyn.

Ennustemallinnus

Ennustemallinnuksesta puhutaan, kun ilmiötä ei tarvitse selittää ja tärkeämpää on luotettava ennuste tulevasta. Ennustemallilla voidaan arvioida kampanjan tuloksia jo kampanjan kuluessa, tai ennakoida kampanjan tai kuukauden tavoitteiden saavuttamista. Tieto ohjautuu taktiseen suunnitteluun: turhat investoinnit jätetään väliin, ja tarvittaessa panostetaan suunniteltua enemmän.

Ennustemalleilla tuetaan myös skenaariosuunnittelua: millaisia tuloksia eri panostuksilla saavutetaan, ja millaisia muutoksia tavoitteiden saavuttamiseksi pitäisi tehdä?

Mallinnuksen hyödyntäminen

Myynnin mallinnus johtaa muutoksiin markkinointistrategiassa, taktisissa kanavavalinnoissa ja sitä kautta parempaan markkinoinnin tuloksellisuuteen. Kun mallinnuksen avulla otetaan askel kohti tietoon perustuvaa päätöksentekoa, tekemistä ei kannata jättää siihen. Toimenpiteiden tulokset todennetaan seurannalla, joka tuottaa ajantasaista tilannekuvaa ja luotettavaa tietoa markkinoinnin ohjaamiseen.

Ennustemalleista tuotetaan jatkuvaa ennustetta: ennuste mukautuu joka päivä uusimpaan informaatioon, ja sitä käytetään suunnittelun ja jatkuvan operatiivisen toiminnan tukena. Teknisesti toteutus tehdään esimerkiksi markkinoinnin reaaliaikaiselle dashboardille eli automatisoidun raportointijärjestelmän päälle. Näin dataohjautuvuus tulee osaksi päivittäistä toimintaa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.