Segmentointi

Segmentointi

Syvällinen kuluttajaymmärrys on olennaista kaikille yrityksille. Segmentoinnin avulla kuluttajat tai asiakkaat jaetaan ryhmiin esimerkiksi asenteiden tai ostokäyttäytymisen perusteella, jolloin markkinointiviestien kohdistaminen tehostuu.

Segmentointi on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat ymmärtää kuluttajia yleisesti tai asiakkaitaan entistä paremmin ja vastaa erityisesti seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten kuluttajat suhtautuvat yrityksesi tuotteisiin ja miten he ostavat niitä?
  • Löytyykö kuluttajien joukosta erilaisia ryhmiä, jotka eroavat toisistaan joko asenteidensa tai kulutuskäyttäytymisensä pohjalta?
  • Miten kohdistat markkinoinnin parhaiten oikeille kuluttajille?

DDS:llä on vahva osaaminen kuluttajasegmentointien toteuttamisesta eri alojen asiakkaille. Autamme myös jalkauttamaan segmentit powerpointeista käytäntöön, esimerkiksi markkinointiin, mediasuunnitteluun ja sisältöjen suunnitteluun.

Menetelmällisesti lähestymistavat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

  • Erillistutkimuksella voidaan kaikkein kattavimmin selvittää, miten kuluttajat suhtautuvat tiettyyn aihepiiriin tai tuotekategoriaan. Erillistutkimuksen pohjalta kuluttajat voidaan segmentoida ja tehdä näistä segmenteistä kohderyhmäkuvaukset.
  • CCS, Consumer Connection System -tutkimuksen hyödyntäminen. CCS-tieto on monipuolista ja rikasta ja sen pohjalta voidaan luoda erilaisia segmentointeja ja kohderyhmäkuvauksia. Segmentointi CCS-datan pohjalta toimii erityisesti, kun halutaan segmentoida kuluttajia heidän yleisten asenteidensa tai kiinnostuksen kohteidensa perusteella.
  • Asiakkaan omaan dataan pohjautuva segmentointi. Voimme luoda kuluttajasegmentointeja esimerkiksi CRM-datan tai muiden asiakkaan omien tietokantojen pohjalta tai CCS -lisälomakkeen avulla. Näin saadaan luotua tarkkoja segmentointeja ostokäyttäytymisen perusteella. Segmenttien syvempi ymmärtäminen vaatii kuitenkin muiden tutkimusmenetelmien hyödyntämistä tämän lisäksi.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.