Erillistutkimukset

Erillistutkimukset

Toteutamme asiakkaillemme erillistutkimuksia sekä kvantitatiivisin, että kvalitatiivisin menetelmin. Teemme kyselytutkimuksia verkkopaneeleissa, haastatteluja online- ja ryhmähaastatteluina sekä fokusryhmätutkimuksia.

Erillistutkimuksen avulla saat vastauksia kuluttajakäyttäytymistä koskeviin kysymyksiin. Jos et ole varma, miten kuluttajat suhtautuvat brändiisi, tai mikä olisi paras uusi mainonnan konsepti, tai mitkä ostosprosessin vaiheet ovat päätöksenteon kannalta kriittisiä, erillistutkimus antaa vastauksia. Tutkimuksen avulla voit tehdä päätökset tietoon perustuen.

Vuosien kokemus erilaisten tutkimusten toteutuksesta hyödyntäen erilaisia tutkimusmenetelmiä takaa parhaan lopputuloksen ja selkeät suositukset. Analysoimme ja raportoimme tulokset niin, että niitä pystyy hyödyntämään käytännössä parhaalla mahdollisella tavalla ja tarvittaessa saat pakettiin myös valmiin suunnitelman markkinointiviestinnän tai sisällöntuotannon kehittämiseksi.

Kauttamme voit myös teettää erillistutkimuksia useilla markkinoilla eri puolilla maailmaa, koska pystymme hyödyntämään kansainvälistä verkostoamme tutkimusten toteutuksessa.

Esimerkkejä erillistutkimuksista ovat:

  • Brändipositioinnit: Erillistutkimuksen avulla voidaan selvittää, miten kuluttajat näkevät brändisi suhteessa kilpailijoihin. Brändipositiointi kertoo myös, mitkä brändin ominaisuudet vaikuttavat eniten kuluttajan preferenssiin ja minkä korostaminen auttaisi brändiä erottumaan positiivisesti kilpailijoista.
  • Mainonnan ja konseptien esitestaus: Testaamme erilaisia konsepteja ja mainosvaihtoehtoja ennen niiden käyttöönottoa. Esitestaus auttaa välttämään kalliita virheitä ja valitsemaan vaihtoehdon, joka toimii kuluttajien mielestä parhaiten. Näin markkinoinnin panostukset pääsevät tehokkaimpaan käyttöön.
  • Tracking: Toteutamme asiakkaille jatkuvia tai tietyin väliajoin toistuvia tracking-mittauksia, joiden avulla voidaan seurata esimerkiksi brändin tunnettuutta tai preferenssiä verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin. Tracking-mittauksen tulokset saadaan vietyä dashboardiin, josta mittareiden kehitystä on helppo seurata.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä, niin kerromme toiminnastamme lisää.